Forlaget Krævsgaard
v. Birgit & Jørgen Kjærulff
Torpvej 3, Håsum
7860 Spøttrup
Tlf./fax 97566127
 

REGISTRERINGSSYSTEM

 

REGEISTRERINGSSYSTEM

Betegnelsen refererer til blå og grønne hefter (manual).

De to hefter indeholder en grafisk fremstilling af intellektuelle undersøgelsesresultater, samt en grafisk fremstilling af pædagogiske udviklingsforløb for henholdsvis mildt og sværere udviklingshæmmede elever.

 

Fremgangsmåden blev miskrediteret i lyset af ideale begreber som normalisering og ligeberettigelse.

 

Fordelen for eleven ved anvendelse af fremgangsmåden består i, at eleven bliver sammenlignet med sin egen udvikling , så ethvert personligt fremskridt kan påvises.